สวัสดีค่ะ คุณลูกค้า บริษัท ไมนด์มณี จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ
หน้าหลัก > FAQS > ทำอัฐิมณีเพื่ออะไร?
ทำอัฐิมณีเพื่ออะไร?
เขียนโดย MindMani เมื่อ Fri 24 Feb, 2017

เมื่อบุคคลที่รักจากไปโดยไม่มีวันกลับ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังยังคงมีความผูกพัน และต้องการแสดงกตเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุพการี และญาติผู้ใหญ่ในวงศ์ตระกูล ธรรมเนียมพุทธหรือคริสต์จึงมีการนำอัฐิท่านไปใส่ไว้ในช่องเก็บอัฐิในวัด เพื่อจะได้กลับมารำลึกถึง และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่าน หรืออาจเก็บอัฐิใส่โกศไว้ที่บ้าน ส่วนธรรมเนียมจีนมีวันเชงเม้งที่เป็นการรวมญาติที่สุสานของตระกูลเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ (แม้ว่าด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่และเศรษฐกิจ ทำให้มีแนวโน้มเลือกการฌาปนกิจสูงขึ้น) ซึ่งธรรมเนียมเหล่านี้มีความสอดคล้องน้อยลงเรื่อยๆ กับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ครอบครัวมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ด้วยความจำเป็นด้านหน้าที่การงาน ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ หรืออื่นๆ

บริษัท ไมนด์มณี จำกัด จึงนำเสนอบริการทำอัฐิมณี/อัฐิภาพเป็นทางเลือกใหม่ ที่เป็นสิ่งจริงแท้ แทนความรักความผูกพัน ความภาคภูมิในครอบครัวที่จับต้องได้ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ที่ไมนด์มณี เราถือเป็นพันธกิจหลักในการสร้างสรรค์ มณีในใจ ที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากความพลัดพราก เป็นขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลัง และช่วยให้เรามีสติระลึกได้ถึงความจริงที่ทุกคนต้องประสบว่า วันหนึ่งเราก็ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเช่นกัน ทำให้เราเลือกใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่า ที่เป็นประโยชน์กับตนเอง กับคนรอบข้าง และกับสังคม

อัฐิมณีเปรียบเสมือนตัวแทนที่จับต้องได้สำหรับการรำลึกถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัว ทั้งในชีวิตประจำวันและในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การทำบุญอุทิศส่วนกุศล เป็นต้น อีกทั้งครอบครัวยังสามารถส่งมอบอัฐิมณีให้กับลูกหลานได้อย่างภาคภูมิใจ เป็นการส่งมอบคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น

หมวดหมู่
แท๊ก
© 2020 อัฐิมณี, CREMAINGEM และ MINDMANI All Rights Reserved.