สวัสดีค่ะ คุณลูกค้า บริษัท ไมนด์มณี จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ
หน้าหลัก > FAQS > “อัฐิมณี” แสดงอัตลักษณ์ ของแต่ละบุคคลได้อย่างไร?
“อัฐิมณี” แสดงอัตลักษณ์ ของแต่ละบุคคลได้อย่างไร?
เขียนโดย MindMani เมื่อ Fri 24 Feb, 2017

เนื่องจากกระดูกและฟัน มีองค์ประกอบอนินทรีย์หลักคือ ไฮดรอกซีอะพาไทท์ 3Ca3(PO4)2-Ca(OH)2 เมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง จะสูญเสียสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูพรุน และน้ำในผลึกก็ระเหยไป เหลือเป็นอัฐิ ที่มีโครงสร้างคล้ายกับ อะพาไทท์ (Ca5(PO4)3(OH) ซึ่งเป็นผลึกแร่ตามธรรมชาติ

ผลึกอะพาไทท์ตามธรรมชาติมีหลายสี ทั้งสีน้ำทะเล ฟ้า ม่วง เหลืองอมน้ำตาล ชมพู ขึ้นอยู่กับแหล่งและสารมลทินที่ประกอบในผลึกนั้นๆ ในทำนองเดียวกันอัฐิที่ผ่านการเผาแล้วของแต่ละบุคคลก็จะมีลักษณะทางกายภาพและสีต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ สุขภาพ อุปนิสัยการกินอาหาร ธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนสภาวะการเผา เป็นต้น

อัฐิมณี จึงแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล และเป็นสิ่งแทนบุคคลนั้นได้อย่างแท้จริง เป็นทางเลือกใหม่ ที่สามารถนำมาออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานได้หลายลักษณะ ทั้งการนำประกอบกับตัวเรือนเพื่อพกพาเป็นขวัญกำลังใจ หรือนำไปติดรูปภาพที่แสดงให้เห็นบุคลิกของท่านเจ้าของอัฐิ ได้เป็นอัฐิภาพที่มีคุณค่าสมเป็นสัญญลักษณ์แทนความรักความภาคภูมิในครอบครัว

หมวดหมู่
แท๊ก
© 2020 อัฐิมณี, CREMAINGEM และ MINDMANI All Rights Reserved.