สวัสดีค่ะ คุณลูกค้า บริษัท ไมนด์มณี จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ
หน้าหลัก > บทความประจำเดือน January 2019
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบราคาสินค้า
บทความประจำเดือน January 2019
แสดง รายการ


23 May 2018 | TCDC | KNOW WHO

https://www.tcdcconnect.com/content/detail/31641/?m=TCDC&d=northmongkolsin&t=know_who&i=7900

 Mindmani เป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้คิดค้นแนวคิด Memorial Product ซึงเป็นนวัตกรรมบริการเก็บความทรงจําจากเถ้ากระดูกจากการสูญเสียบุคคลที เป็นทีรัก แบรนด์จึงมองเห็นโอกาสในการทดลองทํา Memorial Product บวกกับความเชียวชาญด้านวัสดุศาสตร์เป็นทุนเดิม นํามาพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างชินงานจากอัฐิบริสุทธิเกิดเป็นอัฐิมณี และพัฒนาจากอัฐิมณีต่อยอดสู่การเป็นอัฐิภาพ ซึง คือการนํารูปภาพบุคคลผู้ล่วงลับไปผ่านกระบวนการเผาออกมาเป็นสติกเกอร์บนเซรามิก ซึงจะนํามาประกอบร่างกับอัฐิมณี อีกครังหนึง กลายเป็นอัฐิภาพทีสามารถใส่กรอบ มีขนาดเล็กสามารถพกติดตัวได้ ถือเป็นจุดแข็งของแบรนด์ทียังไม่เคยมีใคร เคยทํามาก่อน และเป็นการเพิมมูลค่าให้กับธุรกิจมากขึนด้วย 

เขียนโดย MindMani เมื่อ Thu 24 Jan, 2019
อ่านต่อ
แสดง รายการ
© 2019 อัฐิมณี, CREMAINGEM และ MINDMANI All Rights Reserved.