สวัสดีค่ะ คุณลูกค้า บริษัท ไมนด์มณี จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ
อัฐิมณี สิ่งล้ำค่าแทนคำว่ารัก
“อัฐิ” หมายถึงเถ้ากระดูกที่เหลืออยู่ภายหลังจากการฌาปนกิจ
“มณี” หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าหาได้ยากด้วยความงามหรือความจริงแท้หรืออาจหมายถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่น่านับถือ
"อัฐิมณี" หมายถึงอนุสรณ์ที่มีคุณค่าทางใจซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอัฐิของคนที่คุณรัก 100% เพื่อแปรอัฐิที่มีเนื้อพรุนและเปราะผ่านกระบวนการทางวัสดุศาสตร์
ให้เป็นอัฐิมณีที่มีเนื้อแน่นคงทนสะท้อนอัตลักษณ์เพราะทั้งเนื้อและสีของอัฐิมณีเกิดจากองค์ประกอบทางเคมี
ของอัฐิซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพ พฤติกรรมการกิน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีการฌาปนกิจ
อัฐิมณีจึงเป็นนวัตกรรมในการแสดงความรักความอบอุ่นในครอบครัวและเป็นตัวแทนทางใจของบุคคลอันเป็นที่เคารพรักอย่างแท้จริง
Unlike other memorial with cremation remains, CremainGem is created from cremains of beloved one 100%.
It truely epitomizes the beloved one and each piece appears as unique and genuine as the individual.
The texture of the CremainGem reflects the individual's age and health condition. Color, another physical characteristics,
can also be varied according to consumed elements gradually accumulated in the bone and persist through.
Bluish green to brownish yellow shades have been observed.
ไมนด์มณี มณีในใจ
ชื่อไมนด์มณี (MindMani) มาจากคำภาษาอังกฤษ “Mind” หรือ “ไมนด์” ที่แปลว่าใจ หรือว่าจิตใจ รวมกับคำบาลี "มณี"
ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าหาได้ยากด้วยความงามหรือความจริงแท้หรืออาจจะหมายถึงบุคคลอันเป็นที่รักหรือผู้ที่น่านับถือ "ไมนด์มณี" หรือมณีในใจ
จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจที่สะท้อนอัตลักษณ์เป็นสิ่งแทนที่จับต้องได้มีความจริงแท้ ทั้งทางกายภาพและทางความรู้สึกควรค่าแก่การเก็บรักษาและส่งมอบให้ลูกหลาน
คุณค่าสู่บุคคล
ไมนด์มณีส่งมอบอัฐิมณีสิ่งล้ำค่าแทนคำว่ารัก ที่มีอัตลักษณ์มีความจริงแท้และเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
คุณค่าสู่ครอบครัว
อัฐิมณีเปรียบเสมือนตัวแทนที่จับต้องได้สำหรับการระลึก ถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัวทั้งในชีวิตประจำวัน และในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การทำบุญอุทิศส่วนกุศล เป็นต้น ครอบครัวยังสามารถส่งมอบอัฐิมณีให้กับลูกหลานได้อย่างภาคภูมิใจ เป็นการส่งมอบคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น
คุณค่าสู่สังคม
ผลิตภัณฑ์จากไมนด์มณีสะท้อนความจริงของชีวิต ช่วยให้เรามีสติระลึกได้ถึงความจริงที่ทุกคนต้องประสบว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเช่นกัน ทำให้เราเลือกใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่าที่ เป็นประโยชน์กับตนเองกับคนรอบข้างและกับสังคม
แรงบันดาลใจ
ไมนด์มณีหรือมณีในใจเกิดขึ้นจากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของคนในครอบครัว
ประกอบกับ ดร.กุลจิรา สุจิโรจน์ ผู้ก่อตั้งบริษัทมีความรู้และทำงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ (MATERIAL SCIENCE) มากกว่า 20 ปี
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาชิ้นงานเซรามิกเพื่องานวิศวกรรม
ทำให้ทราบว่าอัฐิสามารถนำมาแปรให้เป็นชิ้นงานที่มีความแข็งแรงคงทนขึ้นได้
เมื่อคุณพ่อจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ดร.กุลจิราจึงได้ขอให้คุณแม่เก็บอัฐิของคุณพ่อไว้ส่วนหนึ่งก่อนนำส่วนที่เหลือไปลอยอังคาร
และนำอัฐิของท่านมาทำเป็นอัฐิมณีแล้วนำไปประกอบบนตัวเรือน อัฐิมณีชุดแรกจึงทำมาใช้ในครอบครัวเท่านั้นจึงมีจำนวน 3 ชิ้น เวลาไปทำบุญหรือเดินทางไปในที่ต่างๆ
ก็จะนำติดตัวไปด้วยเพื่อรำลึกถึงท่าน อัฐิมณีจึงเป็นขวัญกำลังใจในช่วงที่ครอบครัวประสบกับทุกข์ครั้งใหญ่ในชีวิต
และเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดบริษัทไมนด์มณีจำกัด
Inspiration
CremainGem was originated from Dr. Kuljira Sujirote, company founder,
who has worked in materials R&D for more than 20 years. In 2009, soon after the loss of her beloved father,
she created CremainGem from his cremains.
The unique and genuine CremainGem made from 100% cremains was created for the first time.
The first collection, INSPIRATION, was used exclusively in the family. Initailly,
the CremainGem could heal suffering caused by separation from the loved one.
After occasional quite pang of remembrance and longing subsides,
she reflected on ways to commemorate the loved one and to remind oneself of the impermanence of life,
and founded the company in 2012.
ผู้ก่อตั้งบริษัท
ดร. กุลจิรา สุจิโรจน์
(ผู้ก่อตั้งและ MD บริษัท ไมนด์มณี จำกัด)
- ปริญญาโท-เอก ทางวัสดุศาสตร์ Imperial College
- ทำงานวิจัยพัฒนาวัสดุที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. มากกว่า 17 ปี
- อดีตหัวหน้าห้องปฏิบัติการชิ้นส่วนเซรามิกเพื่องานวิศวกรรม
- อดีตอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ป.โท ป.เอก
- รางวัลต้นอบบชิ้นส่วนวิศวกรรม แมคานิคอชีล หัวพ่นทราย เกราะกันกระสุน ฯลฯ
- รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ
  จาก SME Thailand Inno Award 2015
คลิปแนะนำจากรายการเสือติดปีก
ข้อมูลบริษัท
พ.ศ.2555
จดทะเบียนพาณิชย์พร้อมกับยื่นจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ชื่อและโลโก้ "ไมนด์มณี"
พ.ศ.2556
พัฒนาต้นแบบอัฐิมณี และคอลเลคชั่นด้วยรักจากใจ
พ.ศ.2558
รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการจาก Thailand SME in Award 2015 และ New Exhibitor Spotlight ในงานแสดงสินค้า International Cemetery, Cremation and Funeral Association (ICCFA Expo 2015)
พ.ศ.2559
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อและโลโก้ "อัฐิมณี" และทำโครงการร่วมสดุดีวีรบุรุษเพื่อสันติที่ปลายด้ามขวาน โดยได้รับการสนับสนุนจากรายการเสือติดปีกช่องวัน ( ดูรายละเอียด )
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
SME Thailand Inno Awards 2015
บริษัท ไมนด์มณี จำกัด ผู้ผลิตและเจ้าของแนวคิด Memorial Product นวัตกรรมบริการเก็บความทรงจำจากอัฐิ สืบเนื่องจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก นับเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจที่ใครก็คงไม่อยากเผชิญ จึงหลายเป็นแรงบัลดาลใจให้บริษัท ไมนด์มณี จำกัด มองเห็นโอกาสและทดลองทำ Memorial Product ขึ้นมา ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ที่มีอยู่แล้วและได้มีการพัฒนาต่อยอด จนสามารถสร้างผลงานจากอัฐิ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือที่เรียกว่าอัฐิมณี และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น จากอัฐิมณีเพียง 1 ชิ้น ได้นำมาต่อยอดสู่การเป็นอัฐิภาพ หรือการนำรูปภาพผู้ที่เสียชีวิตไปผ่านกระบวนการเผา จนได้ออกมาเป็นสติกเกอร์ เซรามิก ซึ่งจะนำมาประกอบร่างกับอัฐิมณีอีกครั้งหนึ่ง และกลายเป็นอัฐิภาพที่สามารถใส่กรอบและมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นในตลาดที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน
โครงการร่วมสดุดีวีรบุรุษเพื่อสันติที่ปลายด้ามขวาน
South Peace Hero Project
นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รุนแรงบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนกระทั้งถึงตอนนี้ได้ผ่านมานานเกือบ 12 ปีแล้ว
ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย และที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆ นั่นคือ ชีวิตของเหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ อาสาสมัคร
พระภิกษุสงค์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่ต้องมาสละชีพทุกครั้งที่เกิดความไม่สงบ
โครงการฯ ของเเสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และ ทุพพลภาพ
พวกเราทุกคนจะจารึกและระลึกถึงคุณงามความดีของทุกท่าน ขอสดุดีวีรกรรมอันพึงสรรเสริญ จดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์
เพื่อเป็นคติธรรมให้คนรุ่นหลังได้ร่วมสร้างความรัก ความสามัคคีได้เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Masterpieces
ที่ไมนด์มณีเรามีความยินดีที่ลูกค้าให้ความเห็น/คำแนะนำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งล้ำค่าแทนคำว่ารักอย่างปราณีต บรรจง
และยิ่งมีความภาคภูมิใจมากขึ้นเมื่อลูกค้านำงานนั้นไปออกแบบสร้างสรรค์ต่อจนได้งานชิ้นเลิศที่มีคุณค่าทางใจอย่างแท้จริงดังงานตัวอย่างต่อไปนี้
อัฐิมณีหัวใจคู่
คุณจุ๊ ธนัญกานต์ ต้องการนำอัฐิของคุณแม่มาทำเป็นอัฐิมณีรูปหัวใจและจะนำไปทำตัวเรือนล้อมเพรช จึงถือเป็นลูกค้าคนแรก
ที่ทำให้ไมนด์มณีได้ลองทำอัฐิมณีหัวใจ แต่ภายในปีเดียวกันเธอก็ได้สูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับอีกท่านหนึ่ง เธอจึงนำอัฐิมณีของท่านทั้งสอง
มาล้อมเพชรอยู่คู่กันโดยมีชื่อคุณจุ๊อยู่ตรงกลาง นับเป็นแบบตัวเรือนที่มีความหมายมีคุณค่าทางใจและเก๋มากค่ะ
ขอบคุณคุณธนัญกานต์ ที่กรุณาแบ่งปันภาพที่น่าประทับใจนี้ไมนด์มณีขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณจุ๊ผ่านเวลาแห่งความสูญเสียนี้
และสามารถเปลี่ยนความสูญเสียนี้ ให้เหลือเป็นความทรงจำที่ดีและกำลังใจที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตต่อไปคะ
อัฐิภาพชิ้นแรกในโลก
ไมนด์มณีได้รับคำสั่งทำ จี้อัฐิมณี 4 ชิ้น จากครอบครัวศิลาวรรณ เมื่อตอนส่งมอบงานจึงได้นำอัฐิที่เหลืออยู่มาคืนให้พร้อมกัน
แต่ทางครอบครัวได้ให้โจทย์เพิ่ม คือให้นำอัฐิที่เหลืออยู่ไปทำเป็นสิ่งล้ำค่าอื่น แล้วค่อยนำมาส่งเป็นชิ้นงาน
ทีมงานจึงได้ขอไฟล์ภาพผู้วายชนม์ และทำอัฐิภาพชิ้นแรก หนึ่งเดียวในโลก ให้กับครอบครัวศิลาวรรณด้วยความยินดียิ่ง
ขอขอบคุณครอบครัวศิลาวรรณที่อนุญาติให้ลงผลงานผ่านสื่อออนไลน์ของไมนด์มณี
แด่คุณพ่อที่รัก
Pa Purita Make Up ลูกสาวของ พลเรือตรี ชำนาญ คงสุวรรณ เป็นผู้ที่มีความรักและระลึกถึงคุณพ่ออยู่เสมอแม้ท่านจะจากไปนานแล้ว
มีความสนใจที่จะนำอัฐิของท่าน มารวมกับอัฐิของคุณปู่และคุณย่า ที่เก็บไว้นานกว่า 10-30 ปี มาทำเป็นอัฐิมณีที่วางเด่นอยู่บนเรือนแหวนทางขาวฝังเพชร
ไมนด์มณีรู้สึกมีความภูมิใจยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานอันทรงคุณค่านี้
© 2020 อัฐิมณี, CREMAINGEM และ MINDMANI All Rights Reserved.